fbpx

Кариесология

Зъбният кариес е патологичен процес, който протича с деминерализация и деструкция на ТЗТ (твърдите зъбни тъкани). В следствие на развитието му се нарушава зъбната морфология, оклузалните съотношения, целостта на съзъбието. В някои случаи се стига до нарушения в дъвкателната функция и естетичния вид на пациента.
Началния стадий на кариозната лезия е обратим, т.е. може да се проведе неинвазивно лечение. При промяна на някои от условията на оралната среда може да се спре процеса на деминерализация и да се засили реминерализацията. Затова ранната диагностика на кариеса позволява да се проведе неинвазивно превантивно лечение (без препариране и обтуриране на кавитет).
При напреднал кариозен процес се извършва рутинно консервативно лечение – премахва се кариозната маса и се обтурира (поставя се пломба) като се възстановява анатомичния релеф на зъба.

Животът с брекети…… продължава.

Хранене – трябва да внимавате какво и как ядете. Ще можете да ядете всичко, но по-внимателно,...

Снемаеми ортодонтски апарати

Снемаемите ортодонтски апарати са изключително популярно, изпитано и масово прилагано средство за изправяне на зъбите в цял свят. ...

Връзка на храненето с денталното здраве при децата

Едно от най-големите предизвикателства за съвременните родители е да хранят децата си здравословно. И въпреки че връзката между храната и зъбите...

Здравите зъбки са задължение на родителите

В последните години медии и специалисти обръщат сериозно внимание на ниската култура на българите по отношение на профилактиката,хигиената и цялостната грижа...

Грижа за брекетите

За постигането на желания резултат при провеждането на оргодонтска процедура важен фактор играе поддържането на добра орална хигиена. Лошата хигиена задължително...